OK novinky

Kvalita škol je jen v našich rukách

Ze všech stran slyšíme otázky, kdy bude konečně nová škola, co se děje s projektem nové školky, co bude po zastavení projektu v Pitkovicích, nebo jestli se podařilo letos umístit všechny, kteří se hlásili do první třídy. Nezapomínáme přitom ale na to, že v našich vzdělávacích institucích už je plno našich dětí a že kvalitu jejich vzdělávání je nutné průběžně sledovat a také cílené zlepšovat?

Otázka školství je samozřejmě velmi komplexní a je potřeba ji citlivě řídit tak, aby byly chráněny zájmy všech zúčastněných stran – zejména žáků, rodičů, samotné školy a zřizovatele. Jen pokud budou všechny strany spolupracovat, budou naše školy opouštět spokojené, sebevědomé a vzdělané děti.

Stejně jako v dalších oblastech života, i v případě školství je nutné, aby dobře fungovala vzájemná informovanost, aby učitelé vysvětlovali rodičům, co a jak učí a proč volí konkrétní metody výuky. Pouze tak mohou rodiče škole a učitelům rozumět a jen tak se odbourají vzájemná nedorozumění. V tomto by měla hrát velkou roli právě radnice, která má prostředky k tomu, aby mohla dění ve škole pozitivně ovlivňovat.

Jaké konkrétní kroky můžou pomoct?


Více podpořit ředitele našich škol. 

Ředitelé se denně zabývají mnoha činnostmi, které nesouvisí s pedagogickou činností, a od této práce je naopak odvádějí. Radnice by měla ředitelům maximálně odlehčit tak, aby se mohli naplno věnovat péči o svůj učitelský sbor a vzdělávací proces vůbec.

Vypisovat pravidelně výběrová řízení na pozici ředitele v zákonem stanovených termínech. 

Každých šest let by o nejvhodnějším kandidátovi měla rozhodnout kompetentní a profesionální komise. Je potřeba pravidelně monitorovat, zda aktuální vedení škol stále odpovídá potřebám společnosti. Z těchto důvodů je pravidelné otevřené výběrové řízení na post ředitele školy důležitým demokratickým nástrojem pro dosažení a udržení kvality našich škol.

Aktivně již teď hledat vedení nové základní školy.

Ještě než se začne stavět, je nutné cíleně hledat do nové školy kvalitní pedagogický sbor. Začít s přípravou výběrového řízení na budoucího ředitele v dostatečném předstihu a poskytnout součinnost pro jeho budoucí práci.

Zřídit poradenská pracoviště. 

Zaměřit se na co nejširší nabídku poradenských zařízení při školských zařízeních (psycholog, logoped, sociální pedagog, speciální pedagog).

Starat se o kvalitu a úroveň školní jídelny. 

Školní jídelna zajišťuje pro většinu našich dětí hlavní stravu celého dne, a to pět dní v týdnu. Určitě se shodneme, že kvalitní strava je základ zdraví každého z nás. Zapojení naší školní jídelny do projektu Skutečně zdravá škola je dobrou příležitostí, jak začít.

Otevřít lesní mateřskou školu. 

Pozemek je již připraven, vzniku Lesní mateřské školy na pozemku č. 1655/1, která za vynaložení minimálních investic dokáže nabídnout další alternativu pro vzdělávání dětí a tolik potřebnou kapacitu, nic nebrání. O lesní školce jsme psali v článku Proč nemáme v Uhříněvsi mateřskou školku.