OK novinky

Proč nemáme v Uhříněvsi lesní školku


V září 2020 koupila Městská část Praha 22 pozemek č. 1655/1 o rozloze 5800 m2 se záměrem zřídit na jeho části lesní školku, klubovnu pro skautský oddíl a na části dětské lesní hřiště. A protože je pozemek v bezprostředním sousedství Obory, nedaleko protékající říčky Říčanky, těžko bychom asi hledali pro takový záměr vhodnější místo. Proč se tedy téměř rok a půl nic neděje a školka stále nefunguje?

Otázka se řešila také na posledním zastupitelstvu v dotazech občanů
(videozáznam čas: 2:09 - 2:15). Odpověď lze v podstatě shrnout tak, že na tomto pozemku lesní školka být, vzhledem ke svému funkčnímu využití, nemůže. Nemůže zde totiž být umístěna stavba, protože pozemek č. 1655/1 v kategorii SO1 má své hlavní využití jako plochy s omezenou zastavitelností sloužící k rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě.

Protože poptávka po lesní školce či lesním klubu je v naší městské části značná a protože kapacity v mateřských školkách jsou dlouhodobě nedostačující, zeptali jsme se odborníka z Asociace lesních mateřských školek na podmínky ohledně realizace lesní školky. Oslovili jsme rovněž specialistu na územní plánování, aby se nám vyjádřil tomu, zda je pozemek SO1 k umístění lesní školky vhodný.

Co jsme se dozvěděli?

Podle školského zákona, konkrétně §34 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb vybavení a zázemí lesních školek nejenom nemusí, ale dokonce NESMÍ být stavbou. V případě lesní školky se totiž jedná o konstrukční prvky, které jsou k zemi připevněny vruty či jinak odstranitelnými prvky. Typicky zázemí lesní školky tvoří jurty, teepee, maringotky. Také ostatní nutné prvky zázemí školky musí být takto konstrukčně vyřešeny (umývárny, toalety). Na pozemku nemusí být nutně vodovod ani elektřina. Vodu je možné zajišťovat v barelech. Strava může být dovážena na místo kompletně připravená, použité nádobí lze odvážet a umývat mimo pozemek školky. Standardním vybavením jsou takzvané kompostovací separační toalety. Toto vše je běžnou součástí života mnoha lesních školek.


Jak podle Asociace lesních mateřských školek, tak podle názoru odborníků na územní plánování, může být na pozemku kategorie SO1, tedy kategorie, do které spadá i předmětný pozemek v Uhříněvsi, lesní školka umístěna.

Samozřejmě, realizace lesní školky podléhá souhlasu stavebního úřadu, nicméně překážka v podobě nesprávné klasifikace pozemku z pohledu územního plánu neexistuje.

Kdy se dočkáme?

Shrnuto podtrženo, poptávka existuje, pozemek také, přetlak dětí v mateřských školkách je a bude denním chlebem. Existuje zde rychlé řešení s minimálními investičními náklady a i přesto se již více než rok neděje nic… A nezdá se, že by se blýskalo na lepší časy.

Máme za to, že stojí za to pokusit se projekt lesní školky v Uhříněvsi posunout do další fáze a požádat o potřebná vyjádření a souhlasy ze strany příslušných úřadů. Bez toho totiž tolik žádaná lesní školka v Uhříněvsi skutečně nikdy nebude. Někdy chce jen trochu víc chtít...