Ing. arch. Petr Horák
Autorizovaný architekt, OSVČ, 50 let

Vystudoval Slovenskou technickou univerzitu, fakultu architektury. Věnuje se navrhování a projektování všech typů staveb (bytové a rodinné domy, školy a školky, banky) včetně realizace a autorského dozoru.

Žije v Uhříněvsi od roku 2011, otec dvou dětí.
Vývoj nelze zastavit
Myslím, že není nutné ani žádoucí zakonzervovat Uhříněves v současném stavu. Je to perspektivní a atraktivní pražská lokalita hlavně pro mladé rodiny, je zde poptávka po bytech, které je nutné stavět s maximálním ohledem na stávající zástavbu a místní danosti. Nedílnou součásti rozvoje Uhříněvsi je ovšem výstavba občanské a technické vybavenosti, která musí odpovídat nárůstu obyvatel. Nestavět kontejnerová provizoria, ale plnohodnotnou architekturu pro školství, zdravotnictví a trávení volného času.

Napište nám, setkejte se s námi, bavíme se s každým a o všem.
e-mail: ok.praha22@gmail.com
Made on
Tilda