OK novinky

Obec krátkých vzdáleností

Nedávné otevření lávky podél trati ukázalo na jeden důležitý problém. Pohled na dva starosty ze tří, kterým projekt postupně prošel rukama, výmluvně odhalil, jak dlouho už na lávku od magistrátu čekáme. Zároveň s tím přinesl otázku, proč jsme se za dlouhé roky čekání nepřipravili na to, že lávka jednou bude stát a že po ní budeme moct chodit a dokonce jezdit na kole.

Všichni víme, že automobilová doprava je problém. Všichni také víceméně tušíme, že vyřešit situaci s přetíženou hlavní silnicí není v našich rukách. Přesto se v minulých a letošních volbách opět předháníme, kdo slíbí víc parkovišť, nebo větší parkovací dům.

Myslíme přitom ale dostatečně i na to, že po městě se pohybují i děti, senioři, lidé s kočárky? Plánování pěších a cyklistických tras musí být koncepční a musí v dostatečné míře myslet i na potřeby těchto skupin obyvatel. Jedině tak se vyhneme situacím, ke kterým dnes dochází, když se např. cyklisté riskantně pokoušejí projet ulicemi v protisměru, v rozporu s platnými dopravními předpisy. 

Jak zlepšit pohyb chodců a cyklistů v Uhříněvsi?


Všemožně podporovat alternativní prostupy obcí.

Na kolo můžete samozřejmě sednout už dnes, ale je vaše cesta bezpečná a pohodlná pro každodenní dojíždění? Chodec a cyklista bohužel stále narážejí na řadu překážek, které jim neumožňují dostat se pohodlně z jednoho konce obce na druhý. 

Zamysleme se znovu nad konečně otevřenou lávkou, která má potenciál usnadnit cestu z nádraží až do Romance. Jízdu na kole zde stále komplikuje jednosměrný provoz v ulici Semanského. Na realizaci obousměrného provozu pro cyklisty jsme měli dost času, po slavnostním otevření lávky musí cyklista na jejím konci ale opět podle pravidel najet na frekventovanou ulici Přátelství, která není pro tento způsob dopravy ideální a mnoho lidí odradí. Radnice zatím v tomto směru pouze slibuje, konkrétní změny nejsou nikde vidět.

Opravovat chodníky a pěší trasy ze svého. 

Existuje mnoho obtížně schůdných míst, např. pro maminky s kočárky či pro osoby se znevýhodněním. Frekventovaná místa lze již teď začít opravovat z "vlastních" peněz, tj. bez čekání na dotace.

Zlepšit ihned parkování kol na nádraží. 

Než dojde k realizaci proměny uhříněveského nádraží, pokusme se situaci vyřešit v rámci možností MČ a ve spolupráci s ČD a SŽ. Nemusíme vynalézat kolo, vyzkoušená řešení existují v zahraničí i u nás, vyberme nejefektivnější pro náš případ.

Záhada hlavolamu.

Vyberme z dostupných existujících řešení nejvhodnější pro naši momentální potřebu, který bude možné po revitalizaci nahradit za nový dle požadovaných parametrů a s kapacitou, odpovídající datům, získaným z pilotního provozu.