OK novinky

Obec dlouhodobých rozhodnutí

V posledních pár letech sledujeme, že veřejnou debatu v Uhříněvsi a okolí ovládají témata spojená s dlouho neřešenými problémy z minulosti. Bohužel, akutní řešení následků tohoto stavu nám mnohdy neumožňuje vzít si z naší situace ponaučení a připravit se lépe na budoucnost.
Málokdo najde odvahu věnovat se dlouhodobým rozhodnutím, protože přeci potřebujeme hned školy, školky, parkoviště a kdovíco ještě.

Bohužel, bez stabilnější politické situace se dopředu dostaneme jen pomalu, příprava na "cokoli může v budoucnu přijít" se ztíží a nestihneme zareagovat na budoucí výzvy, které je třeba řešit teď hned.


Jak z toho ven? 

Základem je samozřejmě půdorys, který narýsují voliči svým demokratickým hlasováním ve volbách. Jestli nové složení zastupitelstva umožní rozumné vyjednávání a nevychýlí opět situaci na tu či onu stranu, bude to pro všechny ideální výchozí bod. Povolební jednání přinesou hledání širší shody, otupí snad některé ostré hrany a umožní shodnout se na  společných prioritách.

Práce se strategickými dokumenty a dotačními tituly. 

Praha 22 má strategický plán, ale nepracuje s ním. Nevznikají navazující akční plány, při určování priorit se nijak nezohledňuje. Usilovat bychom ale měli zároveň o soulad se strategickými dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a magistrátu týkající se např. modrozelené infrastruktury, nebo přechodu na cirkulární ekonomiku. Měli bychom sledovat a využívat existující dotační tituly. V těchto oblastech dosud spíše pokulháváme. Měli bychom společně usilovat o nápravu a případné změny ve struktuře úřadu MČ, bude-li to potřebné.

Zapojení občanů do plánování. 

Bez toho, aby se občané mohli podílet na rozhodování o jejím dalším rozvoji, nemůže být naše městská část tím správným místem pro kvalitní život. Účast v novém celoměstském programu participativního plánování je pro nás povinností, protože dokáže vnést dobré příklady praxe od celé řady zkušených odborníků. Dobře připravené, s občany projednané projekty, představují menší riziko při realizaci a zvýší šance naší okrajové městské části na získání dotací z hlavního města.

Transparentní pravidla. 

Nejen ve světě se již pomalu ukazuje, že např. jednání s developery nemusí být nesmiřitelný boj na život a na smrt, a že je pro obě strany výhodnější, hrát od začátku s otevřenými kartami a usilovat o dohodu, která jasně stanoví přínosy pro obě strany. Jen tak lze plánovat s výhledem na delší období a s ohledem na potřeby všech zúčastněných. 

Digitalizace a práce s daty

Efektivní úřad, který nezdržuje, ale pomáhá. Velké téma celorepublikového i celoevropského významu. Česká republika nepatří v evropském měřítku k premiantům, přesto řada služeb státu digitálně funguje, jen tato možnost není v povědomí občanů. Úřad MČ by měl nejen informovat o možnostech, ale snažit se aktivně přizpůsobovat měnícím se standardům a sám je využívat k efektivnější práci 

Sběr dat a jejich kvalifikované zpracování je klíčová kompetence úřadu budoucnosti, je třeba na ni připravit úředníky i nás jako občany.