OK novinky

Zpráva z posledního zastupitelstva v roce 2023

Mílí spoluobčané

dovolte nám podělit se s vámi krátce o informace z devítihodinového jednání Zastupitelstva naší městské části.

Délka zasedání byla přímým odrazem závažnosti témat, která jsme řešili. Začněme smlouvami o spolupráci s developery. Během intenzivní a věcné debaty se bohužel potvrdilo, že zájmy občanů a jejich kvalita života nejsou pro vedení obce prioritou. Naše argumenty o nevýhodnosti těchto smluv, podpořené upozorněními právníků na jejich zjevné vady, zůstaly bez odezvy. To vše navzdory zjevným dopadům na ekonomiku a urbanistický vývoj naší obce.

Při schvalování rozpočtu byla zvlášť pozoruhodná situace, kdy byl návrh opozice na posílení financování školství o 600 tisíc korun, což je v rozpočtu pouze symbolická položka, jednohlasně zamítnut. Tento krok byl překvapivě podpořen i radní pro školství a oběma koaličními zastupitelkami, které jsou zároveň ve vedení našich škol.

Moje kolegyně, zastupitelka Zuzana Straková, předsedající kontrolnímu výboru, se rozhodla požádat o prověření způsobu kontroly fakturace za právní služby. Náklady na tyto služby již dosahují úrovně, za kterou bychom mohli postavit možná menší školku.

Dalším znepokojivým faktorem bylo, že podklady k tomuto zastupitelstvu, které se týkaly přímo a nevratně občanů a jejich kvality života kvůli developerským projektům, nebyly řádně zveřejněny na webu městské části. Úmysl? Nebo projev nepřipravenosti?

Zmínit musím i situaci týkající se školských investic a školy Romance. Podivné okolnosti vedly k tomu, že jsme ztratili vítěze architektonické soutěže, ačkoliv bylo financování zajištěno (32 milionů korun od MHMP), ve prospěch přepracovaného návrhu za zhruba 20 milionů korun, přičemž financování tohoto projektu není jisté. Nový výběr zhotovitele navíc způsobil další roční zdržení projektu.

Celkově se v našem zastupitelstvu prolíná jedno znepokojující téma - neznalost a nezájem radních o věcné argumenty. Radní Martin Langmajer. (Společně pro Prahu 22) byl několikrát přistižen, že buď neví, nebo cíleně lže o obsahu smluv a o schvalování komise výstavby. Přesto to nezabránílo koaličním zastupitelům hlasovat pro jeho návrhy.

V rámci transparentnosti a odpovědnosti vůči vám, občanům, se snažíme tyto problémy zdůrazňovat a hledat cesty k jejich řešení. Děkujeme za vaši podporu a zájem o dění ve vaší obci.

Radka Motlochová
zastupitelka MČ Praha 22 za OK22