OK novinky

Jak podpořit komunitní a spolkový život?


Komunitní a spolková činnost je v posledních letech v Praze 22 na vzestupu. Je to nepochybně zásluhou mnoha aktivních občanů, kteří zde žijí a věnují ve volném čase své úsilí práci pro ostatní. Jaké zázemí jim dokáže nabídnout naše městská část a jak si udržet náš cenný potenciál i do budoucna?

Otevřená knihovna. 

Současné knihovny již dávno neplní jen roli "skladu a půjčovny knih." Naopak jako moderní vzdělávací instituce aktivně vyhledávají potřeby čtenářů, rozšiřují nabízené služby, reagují na aktuální dění, vytvářejí programy a kurzy pro veřejnost. Naše knihovna během covidu prošla částečnou rekonstrukcí a ukázalo se, že i ona je schopna přicházet s podobnými aktivitami, kdyby se je radnice rozhodla podporovat.

Knihovna během covidu dokázala nabídnout prostor pro živě vysílané online programy. Proč by se podobné akce nemohly stát standardem? NA fotografii Otakar Brousek ml. a debata o dětských knížkách.

Muzeum. 

Rekonstrukce muzea byla přerušena, protože jeho prostory nyní plní důležitou a potřebnou humanitární roli. Přesto, až to bude možné,  by mělo být naším cílem dokončit instalaci stálé expozice (která byla rozhodnutím současného vedení zastavena) a obnovit výstavní a komunitní účel prostor muzea.

Ověřili jsme si, že plácek před muzeem má potenciál stát se centrem kulturního a komunitního života. Je potřeba dotáhnout projekt revitalizace celého vnitrobloku vč. objektu 192.


Zahájení prvního ročníku festivalu Rozsviť Uhříněves.

Kultura a komunita. 

Dokončení proměny muzea ve spolkový/obecní dům poslouží rozvoji komunity. Obnovená instituce by měla nabízet pestrou nabídku a kvalitní zázemí i pro spolkovou činnost. Součástí této proměny by měla být i revitalizace prostor před muzeem, které spolu s rekonstrukcí budovy č.p. 192 vytvoří nové sebevědomé kulturní centrum obce. Tím posílíme atraktivitu a turistický potenciál Uhříněvsi a okolí ve spolupráci s místními podnikateli.

Aktivní pomoc spolkům. 

Řada aktivních občanů dokazuje, že je schopna přispívat k pestré nabídce aktivit v naší městské části, často však na hranici sebeobětování. Mělo by být v zájmu nás všech pomáhat místním spolkům s jejich lokálními projekty, poskytnout např. know-how pro tvorbu žádostí o granty na MHMP a MK ČR, podporovat partnerstvím městské části jejich akce, do financovaní akcí zapojit místní i celopražské komerční partnery s cílem vybudovat dlouhodobá partnerství. Naší ambicí by měla být i spolupráce na úspěšných celopražských akcích.