OK novinky

Praha 22 energeticky a klimaticky udržitelná

Úspory energií jsou asi nejžhavějším tématem dnešních dní. Každý hledáme způsoby, jak ušetřit a přizpůsobit se. Dnešní energetická situace je dobrá příležitost se nad problematikou zamyslet a přehodnotit náš přístup. Hledat jen krátkodobá řešení přitom nemá smysl. A obec by měla jít v tomto směru příkladem. 

Energetická soběstačnost. 

Naším společným cílem by mělo být zvýšení nároků na veřejné prostory a stavby s ohledem na energetickou soběstačnost, šetření energiemi a adaptaci na klimatickou změnu, tzn. šetření s dešťovou vodou, podpora cirkulární ekonomiky v souladu s cíli definovanými strategií Cirkulární Praha 2030.

Prvním krokem by měl být energetický audit veřejných budov, který by měl předcházet efektivnímu a okamžitému snížení jejich energetické náročnosti, ale také možné výstavbě alternativních zdrojů výroby elektřiny na střechách těchto budov nebo podpoře komunitní energetiky.

V budoucnu u nových staveb a rekonstrukcí veřejných budov, kde je to možné, bychom měli společně požadovat, aby odpovídaly pasivním standardu.