OK novinky

Rozvoj Prahy 22 s aktivním zapojením občanů


Bez toho, aby se občané mohli podílet na rozhodování o dalším rozvoji a podobě místa, kde žijí, nemůže být naše městská část tím správným místem pro kvalitní život.

Není snadné najít shodu v tak komplikovaných záležitostech jako je např. podoba nového náměstí nebo parku. Každý má na jejich funkci a estetické hodnoty jiný názor, každý je také jinak využívá. Přesto a nebo právě proto je potřeba zahrnout do přípravy všechny, kteří mají k danému projektu významný vztah - sousedy, návštěvníky, firmy a instituce nebo odbory úřadu.

Vyhlášení soutěže na novou podobu nádraží v Uhříněvsi předcházela důkladná práce na zjišťování potřeb všech, kterých se v budoucnu dotkne.

Jde o nelehký proces a je dobré, když diskuzi a zpracování výstupních dat řídí odborníci. Lze tak následně v případě urbanistických projektů dobře připravit např. transparentní architektonickou soutěž a na jejím konci odborně posoudit, jak návrhy odpovídají zájmům všech zapojených. V případě nám. Bratří Jandusů, okolí nádraží a parku za radnicí se to podařilo.

Přesto nemá zapojení obyvatel v naší MČ momentálně podporu a nikdo se jím nezabývá. Jednostranně byla vypovězena naše účast v pilotním projektu magistrátu a IPRu, neobnovil se ani participativní rozpočet. V přípravě revitalizace náměstí Bratří Jandusů se nepokračuje, u nádraží budeme muset počkat na další vývoj po volbách, které jsou zároveň jedinečnou možností rozhodnout, zda chceme mít svůj hlas při změnách našeho okolí i průběžně, nebo jen jednou za čtyři roky, kdy může být na mnoho věcí již pozdě.

Výsledky nedávno skončené soutěže na revitalizaci okolí Uhříněveského nádraží jsou ve velké míře založeny na rozsáhlém zjišťování potřeb nejen místních obyvatel, ale i zapojených institucí.