Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.
Pomůže MČ obyvatelům zvládnout energetickou krizi?
Pomůže. Začneme u sebe a budeme hledat, jak může uspořit městská část, tedy my společně. Pro občany zajistíme externího poradce při Otevřeném informačním centru, na téma se zaměříme i v Uhříněveském zpravodaji. Podpoříme participativní rozpočet, který bude věnovaný projektům, zaměřujícím se na úsporu energií.
Co bude dál se ZŠ Romance?
Nyní se projektuje. Než bude projekt hotový, budeme aktivně jednat s MHMP o o financování stavby. Zároveň budeme v předstihu pracovat na tom, aby na školu po jejím otevření nastoupil co nejlepší pedagogický sbor. Najdeme budoucího ředitele a.podpoříme ho v přípravě. Najdeme pro školu lepší jméno. Po všech těch peripetiích si ho určitě zaslouží.
Polyfunkční dům v Pitkovicích. Jaká je budoucnost?
V tuto chvíli těžko soudit. Ale až bude k dispozici více dostupných informací, seznámíme vás rádi s pohledem našich odborníků na věc.
Podporujete vznik střední školy v Uhříněvsi?
Rozhodně ano. Už kvůli energii mladých lidí, kteří momentálně nemají mnoho důvodů zůstávat přes den v Uhříněvsi.
Budou chodníky na Blokandě ještě v tomto tisíciletí?
Nezbývá už mnoho času, ale budou.
Dá se ještě něco dělat s výstavbou v Kašperské?
Bohužel, z pohledu občanů udělala městská část v otázce jejich zájmu krok zpět. Bude obtížné něco udělat. Nicméně je stále potřeba hlídat dodržení zákona a v případě podezření na jeho porušení jednat neprodleně a využít všech daných možností, které městská část v zastupování zájmů svých občanů má. 
Bude se něco dít s parkem za radnicí?
Doufejme, že po volbách se vše opět rozběhne. Pokračování prací určitě bránit nebudeme. Je škoda, aby se tak velkou zelenou plochu v centru obce báli občané využívat. Bude-li možná etapizace, uděláme vše proto, aby v parku bylo možné trávit volný čas i před dokončením jeho zamýšlené finální podoby.
Jak chcete postupovat se školkou v Bytovkách?
Budete pokračovat v projektu revitalizace Náměstí Bratří Jandusů?
Rozhodně ano. Projekt je dobře připraven na úrovni městské části, je potřeba začít s přípravou projektové dokumentace.
Podpoříte nová parkovací místa?
Když budou dávat smysl, ano. Nepřejeme si ale, aby nová infrastruktura pro dopravu v klidu přivedla do obce další auta.
Skatepark... Bude skatepark?
Jestli to bude jen trochu možné, tak ano. U Tunýlku je situace komplikovaná, ve spolupráci s Odborem životního prostředí a dopravy zkusíme najít technické řešení i nové místo.
Jak chcete zajistit peníze na rozvoj obce?
Zejména účelovými dotacemi jalo dosud. Ale soustředíme se na kvalitní přípravu investičních akcí, aby měly větší šanci na dotaci dosáhnout. K tomu by měla pomoct i účast v celoměstském programu participace, kdy zapojení občanů hlavní město vnímá jako důležitý signal pro smysluplnost investice. 
Made on
Tilda